Foto Notisia Notisia Foun

PREZIDENTE-da-REPÚBLIKA SORUMUTU HO CCI-TL

by Mídia PR Posted on
Palásiu Prezidente Nicolau Lobato, loron-15 fulan- Janeiru, Prezidente-da-Repúblika Francisco Guterres Lú Olo hala’o soromutu ho estrutura Câmara Comércio no Indústria Timor-Leste (CCI-TL), ne’ebé lidera husi nia Prezidente, Oscar Lima. Iha reniuan ne’e, reprezentante emprezáriu timoroan sira ne’e, hato’o ba Xefe…