Komunikadu Imprensa Notisia Notisia Foun

PREZIDENTE REPÚBLIKA HUSU PARLAMENTU NASIONÁL NO GOVERNU ATU HADI’AK EKONÓMIA NO FINANSEIRU NASAUN

by Mídia PR Posted on
KOMUNIKADU IMPRENSA PREZIDENTE REPÚBLIKA HUSU PARLAMENTU NASIONÁL NO GOVERNU ATU HADI’AK EKONÓMIA NO FINANSEIRU NASAUN Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Dili, 11 fevereiru 2019 Iha 7 fevereiru 2019, Prezidente Repúblika uza nia kbiit Konstitusionál hodi promulga Dekretu hosi Parlamentu Nasionál N.°…
MENSAJEN PRESIDENTE DA REPÚBLICA Notisia Notisia Foun

Mensájen PR kona-ba Promulgasaun Dekretu Parlamentu Nasional N.o 5/V—Orsamentu Jerál Estadu 2019

by Mídia PR Posted on
Mensájen hosi Sua Exelénsia Prezidente Repúblika Dr. Francisco Guterres Lú Olo kona-ba Promulgasaun Dekretu Parlamentu Nasional   N.o 5/V—Orsamentu Jerál  Estadu 2019 Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato Dili, 11 Fevereiru 2019 – Nu’udar Prezidente Repúblika, ha’u preokupa tebetebes ho ita-nia ema, oinsá…